Opdrachtgevers

PO, VO, MBO en Educatieve partners

bureau Common Ground is een gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs en trotse partner van meer dan 300 scholen en organisaties in Nederland. Zoals in de volgende projecten:

BOOR basisscholen

In gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerpen met leerlingen en ouders.

Type opdracht

 • Training
Hoe kun je met je leerlingen in gesprek over gevoelige onderwerpen? Hoe maak je daar leerzame ervaringen van? En wat kun je doen als ouders niet willen dat onderwerpen als seksuele diversiteit, religie of klimaatverandering worden besproken? ‘Dankzij de trainers van bureau Common Ground weet ik nu wat ik doen als een verhitte ouder op me af komt. En wat we als team kunnen doen. Dat scheelt een hoop stress.’

Utrechts Stedelijk Gymnasium

Een doorlopende leerlijn met draagvlak ontwikkelen.

Type opdracht

 • Ontwikkeltraject
Van veel verschillende lessen en activiteiten naar een leerlijn met structuur en samenhang. Dat was de ambities van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Op zo’n manier dat collega’s enthousiast blijven of raken en ook de stem van leerlingen en ouders gehoord wordt. ‘We hebben het echt op een manier gedaan die bij onze school past. Met de leerlijn geven we leerlingen handvatten om van betekenis te zijn op onderwerpen waar zij wakker van liggen.’

ROC Deltion – visie e.d.

Een toekomstbestendige instellingsbrede visie en aanpak ontwikkelen.

Type opdracht

 • Advies- en ontwikkeltraject
Het ROC Deltion wil graag werk maken van burgerschapsonderwijs en daarbij inspelen op toekomstige verenigingsafspraken en veranderende wetgeving. Samen met de werkgroep burgerschap hebben we in sessies met docenten burgerschap, opleidingsmanagers en het CvB hebben we niet alleen een visie ontwikkeld, maar ook een innovatieve aanpak om de kwaliteit van burgerschapsonderwijs te verhogen.

Zaanlands Lyceum

Een structurele aanpak, van leerlinginspraak tot kwaliteitszorg.

Type opdracht

 • Visie en leerlijn
 • Schoolcultuur
 • Kwaliteitszorg
Het Zaanlands Lyceum heeft burgerschapsonderwijs hoog in het vaandel. Veel gaat goed, maar aan ambities geen gebrek. Daarom betrekken we samen met de werkgroep het hele team bij het formuleren van een visie, geven we een train-de-trainer over controversiële onderwerpen, ontwerpen we een doorlopende leerlijn met een methodiek voor kwaliteitszorg en tillen we leerlinginspraak naar een hoger niveau.

Montessori Lyceum Groningen

Wereldburgerschap minder afhankelijk maken van individuele docenten, voortbouwend op innovatief projectonderwijs.

Type opdracht

 • Visie
 • Leerlijn
 • Aanpak voor kwaliteitszorg
‘Het belangrijkste is dat we alles hebben vastgelegd in beleid, in een schoolbrede aanpak. Daarmee is veel structuur en rust ontstaan. Nu is het een integraal onderdeel van de school, en minder afhankelijk van individuele enthousiaste docenten. We vonden het een hele fijne en inspirerende samenwerking.’ — Peter Rutgers, werkgroep wereldburgerschap, Montessori Lyceum Groningen

Orion College (VSO)

Een gedragen visie ontwikkelen en lessen ontwerpen.

Type opdracht

 • Visie
‘In het afgelopen schooljaar hebben wij met bureau Common Ground een visie op burgerschapsvorming geschreven voor onze VSO school. Door de betrokken begeleiding en inhoudelijke kennis van bureau Common Ground hebben wij nu een inspirerende en concrete visie, waarmee we burgerschap op onze school kunnen vormgeven en onze andere collega’s kunnen inspireren.’ — Marjan Loos, teamleider Orion College Amsterdam

Anne Frank stichting

Advies over herijking strategie.

Type opdracht

 • Advies
 • Workshop
De Anne Frank stichting heeft verschillende educatieve projecten die gaan over samenleven, allemaal met een relatie tot het leven en dagboek van Anne Frank. Vanuit de wens om de strategie te herzien onderzochten we samen met de medewerkers van de educatieve projecten of en hoe de inhoudelijke reikwijdte van de Anne Frank stichting kan worden vergroot.

Gemeente Rotterdam – evaluatie-onderzoek

Een evaluatie-onderzoek naar de staat van het burgerschapsonderwijs in Rotterdam en het huidige beleid.

Type opdracht

 • Visie ontwikkelen
 • Ontwerpsessie
 • Doorlopende leerlijn
De gemeente Rotterdam stimuleert de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs al jaren, onder meer via het Rotterdams Manifest en een gerichte subsidieregeling. Wat levert deze aanpak op? Via een een beleidsreconstructie, een surveyonderzoek en focusgroepen met Rotterdamse leraren en schoolleider uit het PO, VO en MBO hebben we inzicht gekregen in deze vragen, en in de behoeftes voor de komende jaren.

Ministerie OCW

Hoe moet wetgeving over burgerschapsonderwijs eruitzien, rekening houdend met de vrijheid van onderwijs?

Type opdracht

 • Advies
Hoewel de Tweede Kamer al jaren aandacht vroeg voor het belang van burgerschapsonderwijs, bleef de wetgeving achter. Scholen vonden te weinig richting in de wet uit 2006. Daarom vroeg staatssecretaris Dekker om een advies over wetgeving. We benoemden vier impasses voor de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs en identificeerden een manier om wetgeving te formuleren die de vrijheid van onderwijs in voldoende mate respecteert. Staatssecretaris Dekker deelde ons advies vervolgens met de Tweede Kamer, als bijlage bij een Kamerbrief.

VBS

De Schoolstarterskit: een gids om scholen te stichten met meer kwaliteit.

Type opdracht

 • Ontwikkeltraject
Een nieuwe school stichten is geen sinecure, ook niet onder de wet Ruimte voor Nieuwe Scholen. Daarom ontwikkelden we samen met VBS de Schoolstarterskit. Een gids om sneller zicht te krijgen op de procedurele stappen, zodat je tijd overhoudt voor het ontwikkelen van de kwaliteit van je onderwijs. Sindsdien hebben we verschillende startende scholen geholpen bij het ontwikkelen van hun burgerschapsonderwijs, die allemaal de goedkeuring van de Inspectie kregen.

Wil je ook aan de slag met burgerschapsonderwijs? Neem dan vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe 

Bureau Common Ground jouw school of organisatie kan ondersteunen bij het versterken van burgerschapsonderwijs.

We werken met

300+ scholen en educatieve partners

Privacy en gegevensbescherming

Bij Bureau Common Ground hechten we veel waarde aan privacy en gegevensbescherming. We zullen jouw persoonlijke gegevens nooit delen met derden en alleen gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.Meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in burgerschapsonderwijs!