Team

Bij bureau Common Ground houden we van denken en van doen. Met telkens de praktijk als begin en einde. Want daar wordt het verschil gemaakt. Wanneer burgerschapsonderwijs ontwikkelen uitdagend voelt, maken wij het graag concreet en levendig. Niet alleen om het enthousiasme in je team te vergroten, maar ook omdat het dat is: elke dag leven we samen, met alle dilemma’s en plezier die dat oplevert. Dat doen we met een multidisciplinair team, met kennis van onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, sociologie, politicologie, geschiedenis en conflictresolutie. En minstens net zo belangrijk: met ervaring in het werken met leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. In die samenwerkingen zijn onze uitgangspunten betrouwbaarheid, betrokkenheid en transparante kwaliteit.

joska-kruijssen-bureau-common-ground

Joska Kruijssen

directeur bureau Common Ground

Specialisaties

 • Burgerschapsonderwijs
 • Advies en ontwerp
 • Privilege en uitsluiting

Joska Kruijssen is sinds augustus 2023 directeur van bureau Common Ground. Ze ziet snel patronen en schakelt moeiteloos van een probleemanalyse naar het ontwerpen van een oplossing. Macht en privilege hebben haar altijd gefascineerd. Voor de taalschool voor Nederlands als Tweede Taal die zij oprichtte, ontwikkelde zij een succesvolle lesmethode. Daarin wordt het proces van taalverwerving vormgegeven rond de leerbehoefte van de student en is er oog voor bijbehorende gevoelens als frustratie en onzekerheid, en voor het verlies van status en privilege van de tweedetaalspreker.

Joska ziet de kunst van het samenleven als de voortdurende wrijving tussen onze behoefte aan verbinding en erkenning enerzijds en autonomie en vrijheid anderzijds in een wereld die systematisch onderscheid maakt tussen groepen. Daarom studeerde ze psychologie en religiewetenschappen en verdiepte ze zich tijdens haar Master Burgerschap in kansengelijkheid in het onderwijs.

Joska heeft een kleine 20 jaar ervaring als docent en deed opdrachten voor personen, het bedrijfsleven en de overheid. Ze ontwerpt graag systemen waarin mensen floreren en maakt zich hard voor mensenrechten en gelijke democratische kansen. Ze geeft de professionele cultuur op je school graag een boost en kan je alles vertellen over uitsluitingsmechanismen in het onderwijs. Fun fact: Joska spreekt vloeiend Spaans en wordt blij van mondige tieners met controversiële opvattingen.

hester-radstake-bureau-common-ground

Hester Radstake

Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Vanuit expertise en ervaring van leraren werken aan onderwijsverbetering
 • Van iets nieuws een routine maken
 • Controversiële en gevoelige onderwerpen

Hester Radstake gelooft niet zo in grenzen. Zo woonde ze in Portugal en Engeland, in Ede en Amsterdam. Ook haar professionele leven kent nomadische trekjes: zo deed ze onderzoek, gaf ze onderwijs, was ze senior beleidsadviseur, organiseert ze leernetwerken en ontwikkelde ze trainingen. Altijd met een scherp oog voor kwaliteit, verbinding en resultaat. Ze beheerst een reeks aan gesprekstechnieken, van deep democracy tot verbindende communicatie.

Hester is gefascineerd door hoe je leerlingen met de wereld kennis kan laten maken, zelfs als dat spannend is en schuurt. En hoe je daar als leraar en school aan bij kan dragen. Ook voor de buitenbeentjes en de Oekraïense nieuwkomers die ze afgelopen jaar lesgaf. Hiervoor schreef ze onder meer een proefschrift over burgerschapsonderwijs en ontwierp met een klein team de nieuwe opleiding Pedagogische Wetenschappen voor de Erasmus Universiteit. Bij bureau Common Ground bouwt Hester samen met leraren aan beter burgerschapsonderwijs.

marieke-van-der-gaag-bureau-common-ground

Marieke van der Gaag

Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Gelijkheid, diversiteit en rechtvaardigheid
 • Politiek
 • Advies en ontwerp

Voor Marieke van der Gaag is politiek ook persoonlijk. Ze is groot fan van artikel 1 van de grondwet en weet uit eigen ervaring dat de wet niet genoeg is om politieke rechten in de praktijk te brengen. Ze heeft een bovenmatige interesse in alles dat met (on)gelijkheid en mensenrechten te maken heeft, van racisme en lhbtiq+ fobie tot fatshaming. Zo combineert ze idealisme met het vermogen zich in een ander te verplaatsen.

Als je het haar vraagt zijn onderwijs en ons vermogen om met elkaar samen te leven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Marieke schrijft, ontwerpt en spreekt graag. En neemt initiatief. Ook als een onderwerp schuurt, want pas dan gebeurt er iets. Eerder gaf ze college in politicologie aan de UvA en studeerde ze politicologie en American Studies in Groningen, Sint Petersburg, South Carolina en Amsterdam. Bij bureau Common Ground specialiseert ze zich in onderwijs over diversiteit, gelijkheid en rechtvaardigheid.

eva-verschuur-bureau-common-ground

Eva Verschuur

Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Leerlinginspraak
 • Jeugdcultuur
 • Onderwijs ontwerpen

Eva Verschuur is gefascineerd door conflict als krachtige manier om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Opgeleid als conflict- en cultuursocioloog in Toronto en Amsterdam vindt ze dat praten over macht en invloed veel normaler mag worden. Ze is ervan overtuigd dat democratisch denken hand in hand gaat met democratisch doen en zet zich daarom ook in voor medezeggenschap en leerlinginspraak. In haar werk combineert ze graag psychologische en sociologische inzichten met praktische manieren om gesprekken te voeren en besluiten te nemen.

Eva houdt van actie, denkt in mogelijkheden en zoekt als het even kan de gulden middenweg. Want met draagvlak kom je verder. Ze heeft ervaring als docent, ontwerpt graag onderwijs en geeft trainingen. Bij bureau Common Ground werkt ze als adviseur, trainer en ontwikkelaar.

dieuwertje-de-graaff-bureau-common-ground

Dieuwertje de Graaff

Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Werkvormen en lessenseries
 • Workshop en trainingen
 • Vanuit geschiedenis en actualiteit ontwerpen

Dieuwertje de Graaff heeft haar hart sinds jaar en dag aan het onderwijs verpand. Je kan haar altijd wakker maken voor een goede discussie over nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen, van segregatie tot de implicaties van #MeToo. Als historica vertaalt ze complexe onderwerpen moeiteloos naar de leefwereld van leerlingen. Ze gaf geschiedenis en maatschappijleer op het vmbo, havo én vwo. En ontwikkelde zo een voorliefde voor speelse, creatieve werkvormen om het gesprek tussen leerlingen en leraar te verdiepen. Zodra zo’n gesprek spannend en controversieel wordt, wordt het voor haar pas echt interessant.

Eerder ontwikkelde ze de succesvolle methode ‘Dialoog als burgerschapsinstrument’ en gaf ze trainingen aan lerarenopleiders. Bij Common Ground concentreert Dieuwertje zich op burgerschapsonderwijs. Door ingewikkelde materie relevant en inzichtelijk maken voor leerlingen én docenten, in trainingen, workshops, lesprogramma’s en nieuwe methodes die ze ontwikkelt – altijd in nauwe samenwerking met leraren, leerlingen en studenten.

lucia-sint-jago-bureau-common-ground

Lucia Sint Jago

Trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Controversiële en conflictueuze onderwerpen
 • Workshops en trainingen
 • Onderwijs ontwerpen

Lucia Sint Jago weet uit ervaring hoe het is om bicultureel op te groeien én om les te geven aan een multiculturele klas. Zij is docente maatschappijleer en Nederlands op een van de leukste middelbare scholen in Almere. Eerder werkte zij in het (speciaal) voortgezet onderwijs. Op haar huidige werkplek heeft zij onderzoek gedaan naar hoe je veiligheid kan creëren in een superdiverse context. Hierover schreef zij samen met Barry Mahony het artikel ‘Niemand past in een hokje’ (gepubliceerd in Twaalf tot Achttien en in Maatschappij & Politiek). Daarnaast heeft zij met Sinan Çankaya een cursus ‘In gesprek over culturele diversiteit’ bij E-WISE opgenomen voor docenten. Voor bureau Common Ground heeft zij samen met Hester Radstake de training ‘In verbinding met je klas’ ontwikkelt.

Als docent maatschappijleer, wereldburger en als moeder wil ik de samenleving mooier maken door verbinding en begrip te stimuleren. Ik geloof dat onderwijs de sleutel is tot verandering en streef ernaar mijn leerlingen te inspireren kritisch na te denken en actief bij te dragen aan een rechtvaardigere wereld voor iedereen. Het zou mooi zijn als wij samen een wereld creëren waar iedereen zich veilig voelt en waar respect en solidariteit centraal staan. Samen werken aan een toekomst waarin diversiteit wordt gevierd en iedereen gelijke kansen krijgt.

annasalden-bureau-common-ground

Anna Salden

Adviseur, trainer en ontwikkelaar

Specialisaties

 • Controversiële en conflictueuze onderwerpen
 • Workshops en trainingen
 • Onderwijs ontwerpen

Anna Salden gaat graag op zoek naar het buikpijngevoel. Ze is er van overtuigd dat van conflicten leren de stap naar een betere wereld is, waarbij het goed is om fouten te maken en daarvan te leren! Na haar studie over conflict en mensenrechten in Utrecht ging ze aan de slag bij Slachtofferhulp, waar ze zich bezig hield met onderwerpen zoals de invloed van sociale ongelijkheid op veerkracht en weerbaarheid. Ze heeft lesgegeven aan de Universiteit van Amsterdam over onderwerpen zoals conflictbehandeling en gender.

Anna gelooft dat je van jongs af aan maar beter alle manieren van democratie uitoefenen kan leren, om zo te kunnen kiezen welke manier goed bij je past. Anna gebruikt een multiperspectievelijke blik om de botsende basiswaarden bij het thema klimaat om te zetten in energie voor verandering. Dat zet ze door in haar vrije tijd, waar ze trainingen geeft aan groepen die zich bezig houden met klimaatverandering om te leren de kracht van conflict te benutten.

bram-eidhof-bureau-common-ground

Bram Eidhof

Oprichter bureau Common Ground

Specialisaties

 • Burgerschapsonderwijs
 • Systeemverandering
 • Advies en ontwerp

Bram Eidhof is de oprichter van bureau Common Ground. Hij houdt van actie en reflectie. Scherpzinnige analyses en constructieve oplossingen gaan bij hem hand in hand. In zijn overtuiging is onderzoek niets waard wanneer de praktijk daar niets van merkt. En is het hoog tijd om onze democratie als minder vanzelfsprekend te beschouwen. Daarom maakt hij samen met scholen programma’s om burgerschap en democratie een stevige plek in het curriculum te geven, begeleidt hij scholen en leernetwerken. Bram werkte eerder voor ministeries, schoolbesturen, gemeenten, musea, bibliotheken en ngo’s.

De kennis uit projecten, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk deelt hij graag in boeken. En als het nodig is in een vlammend pamflet (Het Wilhelmus Voorbij) of een indringend advies (ROB advies). Eerder schreef hij het Handboek Burgerschapsonderwijs, Biesta in de Praktijk en een proefschrift over democratisch burgerschap en ongelijkheid in het onderwijs.

Vacatures

Wil je bij ons werken of stage lopen? Volg ons dan op LinkedIn om op de hoogte te blijven van
vacatures of stuur ons een open sollicitatie op info@bureaucommonground.nl.

Privacy en gegevensbescherming

Bij Bureau Common Ground hechten we veel waarde aan privacy en gegevensbescherming. We zullen jouw persoonlijke gegevens nooit delen met derden en alleen gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.Meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in burgerschapsonderwijs!